• Zwroty

Zwroty towaru 

Niniejsze zasady dotyczą tylko Klientów rozumiany jako przedsiębiorców,  czyli osób prawnych.
  1. Inter Trade Sp. z o.o.  ma prawo żądać od Kupującego zwrotu całości lub części towaru, za który Kupujący nie zapłacił w terminie, niezależnie od tego w czyim posiadaniu towar ten się znajduje.
  2. Zwrot towaru jest możliwy wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. Inter Trade Sp. z o.o. może uzależnić wyrażenie zgody od zapłaty przez Kupującego odstępnego w kwocie stanowiącej 20% (dwadzieścia) wartości brutto zamówienia lub wyższej, jeżeli koszty związane z zakupem i realizacją zamówienia przekroczyły tę kwotę.
  3. Kupujący jest uprawniony do dokonania zwrotu towaru za zgodą Sprzedającego i pod warunkiem braku istnienia jakichkolwiek uszkodzeń towaru i jego opakowania oraz pokrycia pełnych kosztów transportu zwracanego towaru do magazynu, z którego nastąpiła dostawa dla Kupującego.
  4. Rozliczenie za zwracany towar dokonywane będzie poprzez wystawienie i doręczenie Kupującemu  faktury korygującej wraz z notą księgową.
  5. Rozpatrywanie spraw dotyczących możliwości zwrotu towaru dotyczy tylko zamówień do 3 miesięcy wstecz od daty wystawienia faktury.
  6. W ciągu 30 dni od daty przyjęcia zwrotu, nabywca otrzymuje dokumenty korygujące dotychczasowe rozliczenia.
  7. Ze względu na swój charakter, zwrotowi nie podlegają odcinki węży, przewodów oraz inne produkty wykonywane lub sprowadzane na indywidualne zamówienie.